آنالیز seo سایت

Rate this post

الماسی | 3 ماهه

389هزار تومان
 • هدیه اول : 2 ساعت مشاوره حرفه ای
 • هدیه دوم : چک لیست بهینه سازی ارزش : 99 هزار تومان
 • هدیه سوم : کد تخفیف 99 هزار تومانی
 • 50 صفحه تحلیل حرفه ای
 • 4 بار آنالیز
 • آنالیز بک لینک توسط سایت ahrefs.com
 • آنالیز کلمات کلیدی
 • آپ تایم بودن وبسایت
 • سرعت وبسایت
 • برسی امنیت وبسایت
 • 30 راهکار عملی بهبود سئو

طلایی | 2 ماهه

289هزار تومان
 • هدیه اول : 2 ساعت مشاوره حرفه ای
 • هدیه دوم : چک لیست بهینه سازی ارزش : 99 هزار تومان
 • 50 صفحه تحلیل حرفه ای
 • 3 بار آنالیز
 • آنالیز بک لینک توسط سایت ahrefs.com
 • آنالیز کلمات کلیدی
 • آپ تایم بودن وبسایت
 • سرعت وبسایت
 • برسی امنیت وبسایت
 • 30 راهکار عملی بهبود سئو

نقره ای | 1 ماهه

189هزار تومان
 • هدیه اول : 2 ساعت مشاوره حرفه ای
 • 50 صفحه تحلیل حرفه ای
 • 2 بار آنالیز
 • آنالیز بک لینک توسط سایت ahrefs.com
 • آنالیز کلمات کلیدی
 • آپ تایم بودن وبسایت
 • سرعت وبسایت
 • برسی امنیت وبسایت
 • 30 راهکار عملی بهبود سئو