تعرفه قیمت سئو

تعرفه قیمت سئو
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]

الماسی

3/495/0004 ماهه
 • 2 آنالیز ماهانه
 • چک لیست سئو
 • کد تخفیف 199 هزارتوانی
 • آموزش مقدماتی
 • بهینه سازی تصاویر
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی متون وبسایت
 • بهینه سازی ساختار وبسایت
 • بهینه سازی عنوان صفحه اصلی
 • بهینه سازی تگ توضیحات
 • نصب گوگل آنالیتیک و سرچ کنسول گوگل
 • معرفی سایت در شبکه های اجتماعی
 • تهیه نقشه اولیه وبسایت
 • آنالیز جایگاه کلمات کلیدی نسبت به رقبا
 • بهینه سازی و پارگراف بندی متن
 • آنالیز و بهینه سازی سرعت سایت

طلایی

3/043/0003 ماهه
 • 2 آنالیز ماهانه
 • کد تخفیف 149 هزار تومانی
 • آموزش مقدماتی
 • بهینه سازی تصاویر
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی متون وبسایت
 • بهینه سازی ساختار وبسایت
 • بهینه سازی عنوان صفحه اصلی
 • بهینه سازی تگ توضیحات
 • نصب گوگل آنالیتیک و سرچ کنسول گوگل
 • معرفی سایت در شبکه های اجتماعی
 • تهیه نقشه اولیه وبسایت
 • آنالیز جایگاه کلمات کلیدی نسبت به رقبا
 • بهینه سازی و پارگراف بندی متن
 • آنالیز و بهینه سازی سرعت سایت

نقره ای

2/655/0003 ماهه
 • 1 آنالیز ماهانه
 • آموزش مقدماتی
 • بهینه سازی تصاویر
 • بهینه سازی لینک ها
 • بهینه سازی متون وبسایت
 • بهینه سازی ساختار وبسایت
 • بهینه سازی عنوان صفحه اصلی
 • بهینه سازی تگ توضیحات
 • نصب گوگل آنالیتیک و سرچ کنسول گوگل
 • معرفی سایت در شبکه های اجتماعی
 • تهیه نقشه اولیه وبسایت
 • آنالیز جایگاه کلمات کلیدی نسبت به رقبا
 • بهینه سازی و پارگراف بندی متن
 • آنالیز و بهینه سازی سرعت سایت